Blue Milk Creatures

Geckos, frogs & Twi'leks

Mniarogekko Chahoua

Mniarogekko Chahoua

Momenteel hebben wij enkele kweekkoppels van Mniarogekko chahoua die ons elke zomer enkele legsels bezorgen. Wij focussen ons momenteel op ‘Mainland’ chahoua’s en zo kweken wij met ‘Red’, ‘Green’ en ‘Orange’ chahoua’s.

Mniarogekko chahoua is een opmerkelijke gekkosoort met uniek gedrag en kenmerken. Deze prachtige gekko’s staan bekend om hun opvallende uiterlijk en boeiende gedrag.

Een opvallend kenmerk van de Mniarogekko chahoua is hun prachtige kleurvariatie, variërend van felgroen tot diepe roodbruine tinten. Deze kleuren kunnen zelfs binnen dezelfde populatie sterk variëren. Ze hebben grote ogen met verticale pupillen, wat hen een uitstekend nachtzicht geeft.

Wat gedrag betreft, zijn deze gekkos voornamelijk boombewonend en nachtactief. Overdag verstoppen ze zich in holtes en spleten in bomen, waar ze rusten en zich verbergen voor roofdieren. Ze zijn bekend om hun trage bewegingen en kunnen zich langzaam en gracieus voortbewegen tussen de takken.

Mniarogekko chahoua is een solitaire soort en vertoont meestal territoriaal gedrag. Mannetjes markeren hun territorium met geursignalen en kunnen agressief reageren op andere mannetjes die hun gebied betreden. Vrouwtjes leggen doorgaans twee eieren per legsel, die ze op beschutte plaatsen in hun territorium begraven.

Deze gekko’s zijn omnivoren en hun dieet omvat insecten, fruit en nectar. Ze zijn vaak te zien terwijl ze zich tegoed doen aan nectar uit bloemen.

Mniarogekko chahoua is een intrigerende en prachtige gekko soort met een unieke combinatie van kleurrijke verschijning en interessant gedrag.

Mniarogekko chahoua