Algemene Voorwaarden en Privacybeleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Inleiding Welkom bij Blue Milk Creatures (“wij”, “ons”, “onze”). Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid beschrijven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verzamelde Gegevens Wij verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Persoonlijke Identificatiegegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Demografische Gegevens: Leeftijd, geslacht, geboortedatum.
 • Gebruiksgegevens: Informatie over hoe u onze diensten gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, browsertype en bezochte pagina’s.
 • Communicatiegegevens: Inhoud van e-mails, feedback, en andere communicatie met ons.

3. Doeleinden van Gegevensverwerking Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en producten.
 • Klantenservice en ondersteuning.
 • Het verbeteren van onze diensten en producten.
 • Marketing en promotionele activiteiten, indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

4. Rechten van de Betrokkenen U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage.
 • Recht op rectificatie.
 • Recht op gegevenswissing.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht van bezwaar.

5. Gegevensbeveiliging Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang.

6. Contactgegevens Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

7. Wijzigingen aan dit Beleid Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.